rozwój

Autor | 6 września 2015
Początki pisma – od myśli do rysunku

Potrzeba komunikacji jest jedną z najbardziej pierwotnych cech społeczeństwa. Konieczność porozumiewania się i nieustanne próby ulepszania kontaktów międzyludzkich stały się dla większości cywilizacji jednym z najistotniejszych bodźców do rozwoju. Pierwotnie ludzie, chcąc przekazać swoje myśli, korzystali jedynie z nietrwałych form komunikacji, takich jak język mówiony. Nie dawał on jednak możliwości przekazywania myśli w czasie i przestrzeni. Początki pisma pozwoliły ludziom...

Czytaj dalej
Autor | 6 września 2015
Komiks i jego rola we współczesnym przekazie

Komiks stał się nowym narzędziem pop-kultury, które zyskało wielką popularność w XX wieku. Jest to gatunek opowiadania, składający się z sekwencji następujących po sobie rysunków. Większość z obrazków zawiera komentarze bądź specjalnie wydzielone miejsca na dialogi postaci, które występują w historii. Początki tego gatunku sięgają końca lat 90 XIX wieku, kiedy to w prasie amerykańskiej zaczęły się ukazywać pierwsze tego...

Czytaj dalej