blog o projektowaniu prezentacji i grafiki

6 września 2015 | Komunikacja
Nowe formy w komunikacji międzyludzkiej

W momencie gdy wynaleziono druk, pismo stało się powszechnym środkiem komunikacji międzyludzkiej. Coraz więcej osób zaczęło czytać i pisać, a dostęp do książek stał się znacznie łatwiejszy.   Współczesne pismo można podzielić na różne grupy: pismo ręczne, maszynowe i drukowane. Jesteśmy w stanie odczytać tekst sporządzony każdym z typów pisma, lecz w zależności od sposobu zapisu, będzie się to odbywało...

Czytaj dalej
6 września 2015 | Komunikacja, Kurs grafiki
Początki pisma – od myśli do rysunku

Potrzeba komunikacji jest jedną z najbardziej pierwotnych cech społeczeństwa. Konieczność porozumiewania się i nieustanne próby ulepszania kontaktów międzyludzkich stały się dla większości cywilizacji jednym z najistotniejszych bodźców do rozwoju. Pierwotnie ludzie, chcąc przekazać swoje myśli, korzystali jedynie z nietrwałych form komunikacji, takich jak język mówiony. Nie dawał on jednak możliwości przekazywania myśli w czasie i przestrzeni. Początki pisma pozwoliły ludziom...

Czytaj dalej
6 września 2015 | Komunikacja
Piktogramy jako odmiana pisma obrazkowego

Żyjemy coraz szybciej, z każdej strony otaczani jesteśmy ogromną ilością przekazów. Aby ułatwić komunikację w tym pełnym treści świecie, zaczęto stosować piktogramy. Pełnią one funkcję znaków-sygnałów, nastawione są na bezpośrednią reakcję ze strony obserwatora. Mają one charakter wskazówki, rozkazu, ostrzeżenia, zakazu bądź instrukcji. Ich forma jest uproszczona, ma wyraźnie obrazowy charakter, co ma to na celu ustalenie jednoznacznej interpretacji danego...

Czytaj dalej
6 września 2015 | Komunikacja, Kurs grafiki
Komiks i jego rola we współczesnym przekazie

Komiks stał się nowym narzędziem pop-kultury, które zyskało wielką popularność w XX wieku. Jest to gatunek opowiadania, składający się z sekwencji następujących po sobie rysunków. Większość z obrazków zawiera komentarze bądź specjalnie wydzielone miejsca na dialogi postaci, które występują w historii. Początki tego gatunku sięgają końca lat 90 XIX wieku, kiedy to w prasie amerykańskiej zaczęły się ukazywać pierwsze tego...

Czytaj dalej
16 sierpnia 2015 | Kurs grafiki
Logo firmy – kluczowy element Twojej firmy

Logo firmy to nie tylko kolorowy obrazek, to kluczowy atrybut naszej marki. Wyobraź sobie, że wchodzisz do sklepu pełnego różnorodnych artykułów. Przyszedłeś w konkretnym celu i szukasz kartonu Twojego ulubionego soku. Podążasz w kierunku w którym spodziewasz się go znaleźć. Jednak tym razem zadanie okazuje trudniejsze niż zazwyczaj – wszystkie kartoniki mają dokładnie taki sam kształt i kolor – białe, jednolite opakowania, stojące w równych rzędach – opisane...

Czytaj dalej
2 sierpnia 2015 | Komunikacja
Powrót do pisma obrazkowego – zmiany w komunikacji

Od wielu lat jestem zafascynowana rolą obrazu we współczesnej komunikacji. Świat zmienia się coraz szybciej, przekaz dąży do uproszczenia. Mamy coraz mniej czasu, aby wyrazić to, co jest dla nas ważne. Nowe medium, Internet rządzi się swoimi prawami - odbiorcy potrzebują syntetycznego i szybkiego przekazu. Pisząc te posty mam czasem wrażenie, że powinnam wyrazić to, co mam do przekazania w...

Czytaj dalej